جعفر ابراهیم (شاهد)زادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید