آزیتا افراشی،ضادق رشیدیزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید