خاور بی بی شادلو،سهام الدولهزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید