حضرت آیت الله العظمی امام خمینیزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید