جیم تامسون،والتر هیلزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید