سیدعلی اکبر، سید نویدزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید