لیندبرگ، دیوید سی.زادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید