رزوایلر، جرالد ایمززادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید