فراهی هروی (ملا مسکین)، معین‌الدینزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید