جرالد، اف.اسکات فیتسزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید