رالف استیسی، داگلاس گریفین، پاتریشا شاوزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید