جفری هوفر، جوی جورج، جوزف والاسیچزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید