مهری نژاد، سید ابوالقاسم / پورجهان، پریسازادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید