مولانا کمال الدین اهلی ترشیزیزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید