آدینه پور، طاهرهزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید