استیسی، رالف/ گریفین، داگلاس/شاو، پاتریشیازادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید