یزدان‌پناه درو ، کیومرثزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید