1. خانه
  2. اخبار

علمی و فرهنگی در آستانۀ ثبت ملی

در دیداری که بین حجت الله ایوبی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با نادره رضایی مدیرعامل انتشارات علمی و …

تبریک انتشارات علمی و فرهنگی به احمد پاکتچی

انتشارات علمی و فرهنگی انتصاب احمد پاکتچی، مشاور و همکار انتشارات در احیای شوراهای علمی و سیاست‌گذاری، را به …