1. خانه
  2. اخبار

کاوه اعتمادزاده با نادره رضایی دیدار کرد

کاوه اعتماد‌زاده پسر مرحوم محمود اعتمادزاده با نادره رضایی مدیرعامل انتشارات علمی و فرهنگی در دفتر او دیدار …