1. خانه
  2. اخبار

بنیان‌های عقلانی و اجتماعی موسیقی از نگاه وبر

ضمیمۀ ادبی هنری روزنامه کیهان که به صورت هفتگی منتشر می‌شود، در بخش معرفی کتاب خود نگاهی گذرا انداخته است به …