1. خانه
  2. اخبار

دوربین باید ادامۀ ذهن باشد نه ادامۀ چشم!

چندی پیش در مراسم رونمایی مجازی از کتاب صد سال عکاسی مناظر شهری تهران، به گزارش عادل پازیار این کتاب معرفی و …

صد سال عکاسی مناظر شهری در تهران

انتشارات علمی و فرهنگی از مجموعۀ کتب سده، کتاب صد سال عکاسی مناظر شهری در تهران را منتشر و روانۀ بازار کتاب …