1. خانه
  2. اخبار

دیوان کمال‌الدین اهلی ترشیزی تصحیح و منتشر شد

تصحیح دیوان کمال‌الدین اهلی ترشیزی به کوشش سید وحید سمنانی با مقدمه‌ای ارزشمند توسط انتشارات علمی و فرهنگی …