1. خانه
  2. اخبار

تا به حال کتابی دربارۀ سفالینۀ موسوم به کوباچه نوشته نشده است

فیروز مهجور، باستان‌شناس و پژوهشگر و نویسندۀ کتاب «سفالینۀ گونۀ موسوم به کوباچه» که به تازگی در جایزۀ کتاب …