1. خانه
  2. اخبار

روایت‌شناسی؛ راهنمای خواننده به نظریۀ روایت منتشر شد

کوشش مانفرد یان، از بزرگ‌ترین روایت‌شناسان معاصر، برای شناساندن مفاهیم و عناصر «روایت» در انتشارات علمی و …