1. خانه
  2. اخبار

خواب ابدی در بازار کتاب

«خواب ابدی» به قلم دیوید تامسن از سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد. این اثر نقد و شرحی است از چگونگی خلق اثر …