1. خانه
  2. اخبار

کرونا فرصت‌هایی را هم برای نشرها آفریده است

نادره رضایی معتقد است که کرونا فرصت‌هایی هم پیش روی پدیدآورندگان و ناشران گذاشته است؛ از جمله فرصت بیشتر …