1. خانه
  2. اخبار

گرگ دریا و دغدغۀ افشای ستم و بهره‌کشی

در رمان گرگ دریا دغدغۀ اصلی جک لندن (نویسنده) افشای ستم و بهره‌کشی ناعادلانه از انسان‌هاست.