1. خانه
  2. اخبار

بازدید مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران از پروژهٔ موزه و مرکز اسناد انتشارات علمی و فرهنگی

ایوب دهقانکار مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران به همراه حامد صلاحی دبیر تحریریه خبرگزاری کتاب ایران …