1. خانه
  2. اخبار

انتشارات علمی و فرهنگی به کتابخانۀ زندان‌های استان تهران کتاب اهدا کرد

هدف از فعالیت‌هایی که با نام مسئولیت‌های اجتماعی سازمان‌ها یا شرکت‌ها شناخته می‌شود، خلق ارزش …