1. خانه
  2. اخبار

ساختن موزه و مرکز اسناد بر ویرانه و خرابه، کار بسیار بزرگی بود

با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و جمعی از اهالی فرهنگ و کتاب، موزه و مرکز اسناد انتشارات علمی و فرهنگی …

موزه و مرکز اسناد انتشارات علمی و فرهنگی افتتاح شد

موزه و مرکز اسناد انتشارات علمی و فرهنگی همزمان با روز سوم خرداد و بزرگداشت فتح خرمشهر، با حضور جمعی از …