1. خانه
  2. اخبار

بازدید رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه از موزه و مرکز اسناد انتشارات علمی و فرهنگی

روز دوشنبه مورخ 17 خرداد ماه 1400 غلامرضا زکیانی رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به همراه چند تن از اعضای …