1. خانه
  2. اخبار

طلسم کتاب قیصر امین‌پور

قیصر امین‌پور، نویسندۀ کتاب «سنت و نوآوری در شعر معاصر» در نامه‌ای خطاب به ناشر، تلویحاً از تأخیر در انتشار …