1. خانه
  2. اخبار

زمان‌بندی جدید بازدید عمومی موزه و مرکز اسناد انتشارات علمی و فرهنگی

به گزارش روابط عمومی انتشارات علمی و فرهنگی در پی افتتاح موزه و مرکز اسناد این انتشارات در سوم خرداد 1400 و در پی …

برنامۀ بازدید عمومی یگانه موزۀ نشر کشور

پس از افتتاح موزه و مرکز اسناد انتشارات علمی و فرهنگی در سوم خرداد 1400، از این پس عموم مردم می‌توانند طبق …