احمد گلشیری، مترجم ادبیات داستانی، در اثر نارسایی قلبی درگذشت.
دیدگاه شما
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی