برادرزاده رامو (ادبیات کلاسیک جهان) چ3 شمیز رقعی 220000 ریال

این اثر گفت و شنود پر
کنایه ای است میان فیلسوف (خود دیدرو) و عیار هفت خط کولی صفتی به نام ژان فرانسوا
رامو که برادرزاده سازنده آهنگ هند مجلس آرا بود ودر زندگ به همه کاری دست می زند.


فردریک کارل زندگی نامه
نویس و منتقد معروف معاصر این داستان طنز آمیز را شاهکار بی همتای جدل توصیف کرده
است.