قصه فیرو (آکادمی داستان پرنده آبی)(پرنده آبی) چ1 شمیز رحلی350000 ریال

فیروی
قصه ی ما توی درد سر افتاده. فکر می کنی دوست های فیرو چه کار می کنند؟...