زولو به مدرسه می رود (ماجراهای زولو - 2)(پرنده آبی) چ1 شمیز رحلی 320000 ریال

زولو
زرافه ای است که قبلا در دشت زندگی می کرد اما حالا در شهر آدم ها زندگی می کند.
پاشو مدرسه ات دیر شد. یک روز صبح زولو با این صدا از خواب بیدار شد. و قصه ی
زولو و مدرسه شروع می شود.