دانشمندان بزرگ(شمیز)چ2

دانشمندان
بزرگ، که ویرایش جدید آن در دسترس خوانندگان قرار دارد، شرح خلاصه ای از کار و
پژوهش پنجاه تن از نامدار ترین دانشمندان جهان از دوران باستان تا نیمه قرن
بیستم است؛ دانشمندانی که بنیادهای فکری و علمی و اجتماعی هر دوره را دگرگون
کرده اند و زمینه های بر پا شدن دنیای نو را فراهم آورده اند.
ترجمه کتاب با زبانی روان و ساده صورت گرفته است، و آگاهی یافتن بر جزئیات کار
و تلاش دانشمندان جهان می تواند منبعی الهام بخش برای جوانانی باشد که در جریان
تلاش های شوق انگیزشان سودای رسیدن به قله های موفقیت را در سر می پرورانند.