خانه کوچولو توی جنگل (پرنده آبی) چ1 شمیز خشتی کوچک

گوزن
همه را به خانه ی کوچولو راه میدهد. خرگوش کوچولو،روباه کوچولو وحتّی شکارچی.