محله چینی ها (مجموعه خوانش فیلم) چ1 شمیز رقعی 120000 ریال

محله
چینی ها، نوآر امریکایی را پس از سال ها از محاق بیرون آورد. یکی از شاهکار های
سینما ی دهه 1970 امریکا و ساخته و پرداخته مشترک یک ذهن اروپایی ( رومن
پولانسکی) و یک ذهن امریکایی(رابرت تاون). پایه گذار نئونوآور امریکایی و از
بدبیانه ترین فیلم های هالیوود که در عین حال نگاهی ستایشگرایانه به عصر طلایی
هالیوود دراد و جزئیات دارد و جزئیات آن دوران را با دقتی مثال زدنی، همپای
توصیفات ریموند چندلر و دشیل همت به تصویر می کشد.