علوم تهوع آور؛ همه چیز درباره خون (پرنده آبی) چ1 شمیز

برخی
از مردم با دیدن خون حالشان بعد می شود
 برخی با دیدن خون از حال میروند و
ممکن است غش غش کنند  اما خون فقط مایعی
چندش آور است
 ست میلیون ها سلول کوچک خون شما
،  کارهای مهمی انجام می دهند برخی از آن
ها از شما در برابر میکروب ها پاسداری کنند برخی از آن ها اکسیژن را به سراسر
بدن می رساند
 برخی به بهبودی زخم ها کمک  می‌کنند 
مواد غذایی را نیز خون به سلول های شما میرساند
 و مواد به پس مان را به کلیه ها و شوش
ها  برد تا از بدن بیرون بروند
 بدون خون زندگی با سلامتی و خوشحالی
همراه نخواهد بود
در این کتاب با مایع  شگفت انگیز نقش
های آن  در بدن و برخی بیماری های مرتبط
با خون آشنا می شوید.