علوم تهوع آور؛ همه چیز درباره استفراغ (پرنده آبی) چ1 شمیز

بیشتر
مردم فکر می کنند که استفراغ  یعنی
شما  بیمار شده اید،  اما همیشه چنین نیست .
 بدن شما باهوش است می داند که چه چیزی
برای آن مناسب است ست و نامناسب است است هنگامی که چیزی به  درون بدن تان می آید که نباید نیامد مغز شما
پیامهایی می فرستد تا در کمترین زمان ممکن از دست آن خلاص شوید
 استفراغ راهی برای بیرون آوردن موادی
است ست که اگر در بدنتان بماند می توانند شما را بیمار تر کنند
 در این کتاب چیزهایی بیشتر درباره
استفراغ می آموزید فقط مراقب باشید که بالا نیاورید .