باغ اسرارآمیز (ادبیات کلاسیک/پرنده آبی) چ3شمیز جیبی

 آنچه در مجموعه ادبیات می‌خوانید آثار کم
نظیری است
از ادبیات جهان که به زبان ساده، خیال انگیز ترین و شیرین ترین داستانهای دنیا
را بیان می کند امیدواریم ترجمه
 این مجموعه چنان باشد که تمامی
خوانندگان ادب دوست نوجوان جوان و حتی بزرگسالان با شوق و رغبت آن را بخوانند

 نکته های بدیع  و بیان شاعرانه آن بهره مند شوند .