جزیره مرجان (ادبیات کلاسیک/پرنده آبی) چ3 شمیز جیبی

آنچه
در مجموعه ادبیات کلاسیک می خوانید آثار کم نظیری است از ادبیات جهان که به زبان
ساده، خیال انگیز ترین و شیرین ترین داستان های دنیا را بیان می کند. امیدواریم
ترجمه این مجموعه چنان باشد که تمامی خوانندگان ادب دوست نوجوان، جوان و حتی
بزرگسالان با شوق و رغبت آن را بخوانند و از نکته های بدیع و بیان شاعرانه آن
بهره مند شوند.