وب سایت انتشارات علمی و فرهنگی

کودکانۀ یک روز معمولی در قهوه خانه به بازار آمد

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 1113
  • خانم وکیلها
  • چاپ

این داستان زیبا را پیام ابراهیمی نوشته و فاطمه خسرویان با تصویر گری زیبای خود ، جذابیت داستان را دو چندان کرده است . بچه های عزیز از خواندن این کتاب بسیار لذت خواهند برد.