وب سایت انتشارات علمی و فرهنگی

« زیر آسمان بزرگ» به چاپ سی و پنجم رسید

  • خبر
  • رویدادها
  • 2434
  • خانم وکیلها
  • چاپ

زیر آسمان بزرگ را رومین تری ور برای کودکان و نوجوانان به رشته تحریر درآورده و مجید عقیق آن را به فارسی برگردانده است . داستان روایت پیرمردی است که روزی به نوه اش می گوید من دیگر پیر شده ام و چیزی از عمرم باقی نمانده است. دلم می خواهد پس از مرگ ثروتم به تو برسد اما پیش از آن که این ثروت مال تو شود باید راز زندگی را پیدا کنی و برایم بیاوری.
پسرک به دنبال پیدا کردن راز زندگی تجربه های جدیدی کسب کرده و نگاه متفاوتی به دنیا پیدا می کند. زیر آسمان بزرگ داستانی مفهومی و عمیقی است که مخاطب را به تامل و تفکر وامی دارد و افق های نویی را در پیش روی او می گشاید.