وب سایت انتشارات علمی و فرهنگی

نظریه روایت پسامدرن به بازار آمد

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 1124
  • خانم وکیلها
  • چاپ

 

 

 

نویسنده : مارک کوری

مترجم: آرش پوراکبر

ناشر: علمی و فرهنگی

تعداد صفحه: ۲۴۶ صفحه

قیمت: ۱۷ هزار تومان

 

 

این کتاب در واقع روایت‌شناسی نظریه و مطالعه ساختمند روایت است. اگر یک کلیشه  در روایت‌شناسی معاصر وجود داشته باشد، آن است که روایت‌ها همه‌جا وجود دارند.
بسیاری معتقدند که روایت منحصر به ادبیات نیست. یکی از مشخصه‌های کلیدی تحولات اخیر در روایت‌شناسی گسترش حوزه کاری آن بوده است، یعنی گسترش محدوده ابژه‌ها برای تحلیل روایت‌شناختی به وجود آمده است.