وب سایت انتشارات علمی و فرهنگی

«احتیاط کنید پرنده ها پای سفره صبحانه اند» در جشنواره شعر فجر

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 788
  • خانم وکیلها
  • چاپ

مجموعه اشعار احتیاط کنید پرنده ها پای سفره صبحانه اند در فهرست نامزدهای نهایی جشنوارۀ شعر فجر قرار گرفت. این مجموعه را شاعر خوب نوجوانان حسین تولایی سروده و انتشارات علمی و فرهنگی آن را منتشر کرده است.