وب سایت انتشارات علمی و فرهنگی

کتابی از انتشارات علمی و فرهنگی در فهرست نامزدهای نهایی جشنوارۀ شعر فجر

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 489
  • خانم وکیلها
  • چاپ

کتاب شعر نوجوان « احتیاط کنید پرنده ها پای میز صبحانه اند» از سروده های حسین تولائی در فهرست نامزدهای نهایی جشنوارۀ شعر فجر قرار گرقت.