وب سایت انتشارات علمی و فرهنگی

برگزیده شدن کتاب «تکیه دولت از بودن تا نبودن» در پنجمین دورۀ جایزۀ تهران

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 527
  • خانم وکیلها
  • چاپ

مراسم اختتامیۀ پنجمین دورۀ جایزۀ تهران روز دوشنبه 3 دی ماه 1397 در کاخ موزۀ گلستان برگرار شد و برگزیدگان خود را بازشناخت. این جایزه که به تجلیل از آثار تهران پژوهی می پردازد در این دوره کتاب تکیه دولت از بودن تا نبودن نوشتۀ علیرضا قاسم خان را که توسط انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده است به عنوان برگزیده معرفی کرد.